Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Čo sme sa naučili...

.     

   

       1.trieda       

Básnička: Veľké kolo správíme

Veľké kolo spravíme za ruky sa chytíme. Kto sa ku nám nepridá ten sa s nami nezahrá.

Básnička: Raz sa prsty hádali

Raz sa prsty hádali, akú prácu konali.

Palec ten je silný, (kmitanie palcom)

ukazovák pilný, (kmitanie ukazovákom)

prostredník je najdlhší, (kmitanie prostredníkom)

prsteník je najkrajší, (kmitanie prsteníkom)

malíček je najmenší. (kmitanie malíčkom)

Pesnička: Kolo, kolo mlynské

1.

Kolo, kolo mlynské za štyri rýnske, kolo sa nám polámalo a do vody popadalo, urobilo bác!

2.
Vezmeme si hoblík, pílku, zahráme sa ešte chvíľku, až to kolo spravíme, potom sa zatočíme.

 

Ranná rozcvička:  Dobré ráno

Dobré ráno, slnko vstalo, na detičky zavolalo: „Poďte deti, poďte von, pobehať si na náš dvor.“ Deti vyšli, poskackali,na slniečko zamávali. Prišiel vetrík fú – fú – fú, zahnal deti z dvora dnu.

 

Pesnička: Šošovička, hrášok, fazuľa

Šošovička, hrášok, fazuľa, kde ste boli tetka Zuzuľa? [:Bola som ja na vodičku, budem variť šošovičku.:]

 

Básnička: Skáče žaba po blate

Skáče žaba po blate, kúpime jej na gate. Na aké na také na zelené strakaté.

 

Básnička: O šašovi

Naučme sa báseň, ktorú šuští jeseň. Stojí , stojí strom, Šašo stojí pod stromom. Žlté listy vo výši Šepkajú si ši, ši, ši, Šu, šu, šu, ša, ša, ša, Zahrajme sa na šaša. Toto je tá báseň, Ktorú šuští jeseň.

 

Básnička: Ježko

Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie. Deti v lese behajú, ježka všade hľadajú. Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie . Ježko psích do všetkých strán, ja sa chytiť nenechám.

Básnička: Spadla hruška zelená

Spadla hruška zelená, rozbila si kolená. Teraz plače na zemi, dobré lieky dajte mi. Ty si hruška nezbedník,nepomôže ti už nik. Veď si dobre vedela, že si ešte nezrelá.

Básnička: Ovocie

Ovocie je dobrá vec vie to každý vzdelanec. Lepšie ako čokoláda od mamky je hruška sladká.

Pesnička: Ponosa

Na Dorku je veľká ponosa, že si strká prsty do nosa. Nerobže to milá Dorka, budeš mať nos jak uhorka. Peťko zase nechty hryzie si, mamka naňho volá: Kdeže si? Pod nechtami špina horká ochorie Peťko aj Dorka.