Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

Manuál pre rodičov na školský rok 2022/2023

 

Základné informácie pre spoluprácu medzi MŠ a rodičmi

 

PREVÁDZKA MŠ:  od 6:30 do 16:30 

Deti preberáme do 8:00 Hod, po tomto čase sa už do budovy nedostanete, bude uzamknutá, preto si rozvrhnite svoj časový horizont príchodu do MŠ!

Telefonický kontakt MŠ:      037/65 53 056        0904/914700                                                              

MŠ preberá iba zdravé deti! Pri podozrení na ochorenie dieťaťa je rodič povinný nahlásiť každú zmenu zdravotného stavu a dôvod neprítomnosti  dieťaťa v MŠ!!!

 

Ospravedlnenie neprítomných detí:

3-5 dní: môže ospravedlniť zákonný zástupca

Viac ako 5 dní: ospravedlnenie pre deti plniace povinnú školskú dochádzku / potvrdenie od lekára

Každú neprítomnosť dieťaťa hlási rodič osobne alebo telefonicky s uvedením dôvodu neprítomnosti!!!!

 

Sledovať webovú stránku MŠ – všetky informácie, dokumenty, oznamy sú uverejnené a priebežne doplnené:            www.mslehota.sk

 

Školský poriadok i prevádzkový poriadok preštudovať v termíne do konca septembra- svojim podpisom u triednej učiteľky deklarujete dodržiavanie ustanovení v týchto dokumentoch!!!

                                

 

 

 

 

 ZOZNAM VECÍ POTREBNÝCH  PRE DIEŤA DO MŠ:

  • Náhradné oblečenie/ spodné prádlo, tričko s dlhým rukávom, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tepláky/
  • Hygienické potreby/ prineste v 1.deň nástupu dieťaťa do MŠ/ :
  •  4ks toaletného papier /uložiť do skrinky dieťaťa/
  • 10 ks hygienických vreckoviek, 1 balík vlhčených utierok /uložiť do skrinky dieťaťa/
  • Prezuvky / pevná obuv/ - Podpísané
  • Fľaša na denný pitný režim BPA- free -Podpísané
  • Pyžamo- Podpísané
  • Hrebeň -Podpísané

!!! Všetky veci dieťaťa treba označiť menom a priezviskom dieťaťa !!!

 

POPLATKY :

 Mesačné poplatky – školné za dieťa

                                        Celodenný pobyt dieťaťa v MŠ: 18€

Do 10. v mesiaci na účet: SK885600 0000 0008 0093 7010

Do poznámky pre príjemcu uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa pre platbu školského príspevku.

Stravovanie:

Číslo účtu na zaplatenie stravy: SK92 5600 0000 0008 0093 8005

Variabilný symbol : nemusíte vypĺňať nakoľko sa každý mesiac mení

Poznámka pre príjemcu: treba napísať meno a priezvisko dieťaťa

 

Jednorazový poplatok sa bude vyplácať v hotovosti p. Lačnej

Rada školy: 10€

Hygienický program: 10€

Polročný poplatok:

 ZRPŠ: 30 € - Ďalší súrodenec platí polovicu z poplatku