Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Školský príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ treba uhradiť každý mesiac do 10. v danom mesiaci:

číslo účtu: SK88 5600 0000 0008 0093 7010

Do poznámky pre príjemcu uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa pre platbu školského príspevku.

(dieťa 1 rok pred vstupom do ZŠ tento príspevok neuhrádza)

celodenný pobyt: 10eur

poldenný pobyt: 7eur