Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmeny v školskom poriadku v školskom roku 2019/2020:

článok 6.1: zmena pedagogických zamestnancov

článok 6.8: zvýšenie poplatku za stravnú jednotku na 1,54 eur

článok 7: Zmena úhrady príspevkov v MŠ : platba na účet Prima banky

Umiestnenie dieťaťa v MŠ sa bude hradiť na účet :

PRIMA BANKA: SK 88 5600 0000 0008 0093 7010

 Pre identifikáciu platby je potrebné zadať špecifický symbol:

 meno a priezvisko  dieťaťa (do 10. dňa v danom mesiaci)

(Dieťa 1 rok pred vstupom do ZŠ tento príspevok neuhrádza)

Počet detí na triedach:

1.trieda: 21 detí

2. trieda: 24 detí

3. trieda: 25 detí