Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Krúžky v MŠ

Typ: ostatné
oznam

Vážení rodičia odpoveď z MŠ SR ohľadom krúžkovej činnosti prišla v znení: Kolektívne vyučovanie sa ruší bez výnimky. Až do odvolania.

 

OZNAM  PRE RODIČOV:

 

Minister školstva  s účinnosťou od 12. októbra 2020 až  do odvolania rozhoduje takto:

                1/ -  mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času

Materská škola Lehota  prerušuje vyučovanie externým lektorom - Tanečný krúžok nebude

                2/ mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach;

Materská škola Lehota prerušuje vyučovanie externým lektorom – Anglický jazyk nebude

                 3/ v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona

V MŠ Lehota sa rušia všetky školské aktivity

1. výlety a exkurzie

2. športové výcviky a školské športové súťaže

       / Olympiáda  detí MŠ - Vitis,  plavecký kurz/

do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

 

Odôvodnenie:

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité

zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách  sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít. Obmedzujú  sa aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. 

Nakoľko možnosť udelenia výnimky zo strany Ministerstva školstva SR je v rokovaní, v stredu bude doručené stanovisko o možnom pokračovaní záujmových krúžkov v MŠ.

 


Vytvorené: 28. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 10. 2020 07:40
Autor: Správca Webu