Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Nástup detí do MŠ od 15.3.2021 !!! + DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Typ: ostatné
INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ OD 15.3.2021
+ potrebné dokumenty na stiahnutie !!!

Dokumenty na stiahnutie:

 

tlačivo 11b

 

tlačivo 11c

 

tlačivo 11a

 

 

Manuál obnovenia prevádzky MŠ Lehota od 8.3.2021

 

S účinnosťou od 15. marca 2021  sa  mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123z 28. februára 2021

Týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery školské vyučovanie v materských školách umožňuje prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. /obaja rodičia dochádzajú do práce/

 

Testy –  potreba testu zákonného zástupcu, musí sa  dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

 

Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov platí 7 kalendárnych dní

 Riaditeľkou  školy poverený zamestnanec  pred vstupom do budovy overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu/ niektoré MOM už iba sms v telefóne – negativita výsledného testu/Preberá vyplnené  tlačivá od zákonných zástupcov detí  a realizuje ranný filter – meranie teploty zákonným zástupcom i deťom pred vstupom do MŠ.

Rodičia do budovy nevstupujú,dodržujú prísne hygienické opatrenia, rozostupy pred budovou, dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom -  odovzdávajú deti pedag.zamestnancom z jednotlivých tried!!!

 

 1/Nutnosť predložiť tlačivo 11a- 11b alebo 11c – platí pre zákonných zástupcovdoniesť vyplnené podpísane 8.3.2021 do MŠ

(ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.

 

Zákonný zástupca má  nárok na OČR alebo pandemickú OČR ak:

- bola nariadená karanténa/izolácia,

- ak ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo

RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie

-ak ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu

choroby dieťaťa.

 

Rozdeľovanie detí do tried:

Podľa počtu nahlásených detí spĺňajúce uvedené podmienky sa deti umiestňujú do svojich tried / oddelení , nesmú sa miešať jednotlivé kategórie detí minimálne v týždennom cykle!

Žiadam zákonných zástupcov detí o zabezpečenie 2ks rúšok pre deti na 1 deň, deti sa pohybujú v priestoroch MŠ  s prekrytím horných dýchacích ciest !

Neprítomnosť / odhlasovanie detí nahlasovať  - dôvod neprítomnosti !!!! nakoľko poskytujeme podklady pre sociálnu poisťovňu aby Vám v prípade karanténnych opatrení bola vyplácaná OČR!!!!Pracovníčky soc. Poisťovni si to u nás overujú, preto dbajte na odhlasovanie detí a pomáhate nám i tým pri monitorovaní výskytu šírenia vírusu u nás v zariadení!!!!

Ranný filter bude sprísnený, dôrazne upozorňujem  na sledovanie akýchkoľvek príznakov / soplíky, zvýšená teplota, bolesti svalov, kašeľ/ , v prípade zmeny zdravotného stavu dieťaťa okamžite informujte výskyt karanténnych opatrení v rodine, i pri kontakte s pozitívne testovanou osobou.

Akékoľvek otázky, nejasnosti, problémy konzultujte i telefonicky  u riaditeľky MŠ  : 0904914700

Sledujte priebežne stránku MŠ, informácie sa v priebehu udalostí nasledujúcich dní i na základe usmernení RUVZ, rozhodnutia zriaďovateľa i iných nepredvídateľných informácií prichádzajúcich vždy na poslednú chvíľu / ako sme si v tomto období už zvykli/  môžu meniť!

Ďakujeme za pochopenie , za Vašu trpezlivosť a súčinnosť.

 

 

 

 

    

 


Prílohy

Vytvorené: 5. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 3. 2021 17:32
Autor: Správca Webu