Navigácia

Výber jazyka

Obsah

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

Typ: ostatné
.Aj tento rok nám môžete venovať 2% z Vašich daní a tým pomôcť zveľadiť našu škôlku pre deti.

Tlačivá na stiahnutie: 

potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

 

 

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

 

Aj tento rok nám môžete venovať 2% z Vašich daní a tým pomôcť zveľadiť našu škôlku pre deti.

Údaje o nás:

Názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole v Lehote

Právna forma: Občianske združenie

Adresa: Materská škola 281, Lehota 95136

IČO: 42209927

 

 

Zamestnanec

 

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie  Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

 

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
  • Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

 

Fyzická osoba

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

 

Právnická osoba

 

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

 

Ako darovať 3 % z dane

 

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

 

 

Ďakujeme

 

 


Prílohy

Vytvorené: 4. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2021 15:12
Autor: Správca Webu