Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Manuál pre rodičov na školský rok

2023 /2024

 

Slávnostný nástup do MŠ v školskom roku 2023/24

je  dňa 04.09.2023 o 09:00 hod

Program:   privítanie, organizačné pokyny, tlačivá potrebné pre agendu, rozdelenie do tried, adaptácia na nové prostredie , ukončenie otvorenia školského roku cca: 10hod

Nasledujúci deň/ 05.09.2023/  riadna prevádzka MŠ   od 6:30 do 16:30 hod

                                  Prevádzka MŠ :  od 6:30 do 16:30 

Deti preberáme do 8:00 hod, po tomto čase sa už do budovy nedostanete, bude uzamknutá, preto si rozvrhnite svoj časový horizont príchodu do MŠ!

                                  Telefonický kontakt MŠ:     

                                 037/65 53 056        0904/914700                                                    

MŠ preberá iba zdravé deti! Pri podozrení na ochorenie dieťaťa je rodič povinný nahlásiť každú zmenu zdravotného stavu a dôvod neprítomnosti  dieťaťa v MŠ !!!

                               Ospravedlnenie neprítomných detí:

      3-7 dní: môže ospravedlniť zákonný zástupca

      Viac ako 7 dní: ospravedlnenie pre deti plniace povinnú školskú dochádzku / potvrdenie od lekára

Každú neprítomnosť dieťaťa hlási rodič cez edupage, osobne , telefonicky s uvedením dôvodu neprítomnosti!!!!

 

Sledovať webovú stránku MŠ – všetky informácie, dokumenty, oznamy sú uverejnené a priebežne doplnené:            www.mslehota.sk

 

Školský poriadok i prevádzkový poriadok preštudovať v termíne do konca septembra- svojim podpisom u triednej učiteľky deklarujete dodržiavanie ustanovení v týchto dokumentoch!!!

                             

 

 

 

                         Zoznam vecí potrebných pre dieťa  do MŠ:

  • Náhradné oblečenie/ spodné prádlo, tričko s dlhým rukávom, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tepláky/

      ∙    Hygienické potreby/ prineste v 1.deň nástupu dieťaťa do MŠ/ :

 4ks toaletného papier ,10 ks hygienických vreckoviek, 1 balík vlhčených utierok  /uložiť do skrinky dieťaťa/

  • Prezúvky / pevná obuv/ , fľaša /na denný pitný režim v exteriéry/ , pyžamo, hrebeň

!!! Všetky veci dieťaťa treba označiť menom a priezviskom dieťaťa !!!

 

                                             POPLATKY :

 Mesačné poplatky – školné za dieťa celodenný pobyt v MŠ- 20 €

                                       

Do 10. v mesiaci na účet:           SK885600 0000 0008 0093 7010

Do poznámky pre príjemcu uvádzať: meno a priezvisko dieťaťa pre platbu školského príspevku.

Stravovanie:

Číslo účtu na zaplatenie stravy:      SK92 5600 0000 0008 0093 8005

Variabilný symbol : nemusíte vypĺňať nakoľko sa každý mesiac mení

Poznámka pre príjemcu: treba napísať meno a priezvisko dieťaťa

 

Jednorazový poplatok sa bude vyplácať v hotovosti p. Lačnej

Rada školy: 10€

Hygienický program: 10 €

 ZRPŠ: 40 € - Ďalší súrodenec platí polovicu z poplatku