Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Naša materská škola

MŠ
Materská škola do roku 1977 fungovala v rôznych provizórnych priestoroch. Naposledy v divadelnej šatni v kultúrnom dome. Navštevovali ju deti iba 5 ročné a to iba v dopoludní a bez stravy. Dňa 15.decembra 1977 bola otvorená súčasná budova materskej školy ako dvojtriedna s celodennou prevádzkou. V roku 2009 bola vytvorená tretia trieda. V posledných rokoch pre zvýšený počet obyvateľov v obci a pre veľký záujem o predškolské vzdelávanie sme museli riešiť rozšírenie kapacity v materskej škole prístavbou . V septembri v roku 2016 sme slávnostne otvorili vynovenú materskú školu a toho času máme tri triedy a o deti sa stará šesť členný pedagogický kolektív,pedagogický asistent, jedna školníčka, jedna uptarovačka a štyri pracovníčky v kuchyni, ktoré varia aj pre deti základnej školy.