Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

 

 

Vlastné zameranie materskej školy

Naša materská škola má vypracovaný školský vzdelávací program s názvom „Envihrajko poznáva svet“, ktorého cieľ je zameraný na utváranie pozitívneho vzťahu k prírode, k životnému prostrediu vôbec a  prebúdzaniu elementárnych ochranárskych postojov u detí k prostrediu v ktorom žijeme. Zároveň sme chceli plynule  nadviazať   na školský vzdelávací program primárneho vzdelávania Základnej školy v Lehote s názvom „Enviráčik“, čím chceme zabezpečiť bezproblémový  prechod a ľahšiu adaptáciu dieťaťa na primárne vzdelanie.

 

 

 

ŠKOLSKÝ PROGRAM

VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ

ČINNOSTI

 

 

 

 

Mesiac

Obsahový celok                        

Téma

september

Zoznámte sa s Envihrajkom

Vitaj v škôlke

Kto sa o nás stará v materskej škole

Cesta do materskej školy

Maľovaný svet

október

Envihrajko spoznáva „Pani Jeseň“

Prišla jeseň, končí leto

Zber ovocia a zeleniny

Plody stromov a kríkov

Dovidenia vtáčiky

november

Chránime si zdravie s Envihrajkom

Moje telo

Potraviny- čo nám pomáha rásť a chráni  naše zdravie

Kto je čistý je aj zdravý

Keď som chorý, keď som zdravý

december

Zimné sviatky s Envihrajkom

Čakanie na Mikuláša - časové vzťahy

Prišla zima

Čaro Vianoc

január

Envihrajko spoznáva „Pani Zimu“

Premeny vody- neživá príroda

Zimné športy

Zvieratká v  zime

Vtáčiky v zime

február

Čo sme sa už naučili s Envihrajkom

Fašiangy

Veci okolo nás - z čoho sú

Vidíš ich na oblohe- hviezdy a planéty

Časové vzťahy- týždeň

marec

Poznávame veci okolo nás s Envihrajkom

Kniha náš kamarát

Dopravné prostriedky - naši pomocníci

Ľudia a ich práca

Prišla jar- veľkonočné sviatky

Apríl

Envihrajko spoznáva „Pani Jar“

Jarné kvety

Domáce zvieratá, ich mláďatá a úžitok

Na  poli na lúke v lese

Život pri vode

Máj

Envihrajko poznáva náš domov

Deň  matiek- naša rodina

Bezpečie domova

Slovensko moja vlasť

Zvieratá v ZOO

Jún

Envihrajko spoznáva „Leto“

Deň detí

Leto - letná lúka

Výlet do prírody

Do videnia škôlka