Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

 

 

Vlastné zameranie materskej školy

Naša materská škola má vypracovaný školský vzdelávací program s názvom „Envihrajko poznáva svet“, ktorého cieľ je zameraný na utváranie pozitívneho vzťahu k prírode, k životnému prostrediu vôbec a  prebúdzaniu elementárnych ochranárskych postojov u detí k prostrediu v ktorom žijeme. Zároveň sme chceli plynule  nadviazať   na školský vzdelávací program primárneho vzdelávania Základnej školy v Lehote s názvom „Enviráčik“, čím chceme zabezpečiť bezproblémový  prechod a ľahšiu adaptáciu dieťaťa na primárne vzdelanie.

 

 

 

ŠKOLSKÝ PROGRAM

VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ

ČINNOSTI

 

 

 

 

Mesiac

Obsahový celok                        

Téma

september

Zoznámte sa s Envihrajkom

Vitaj v škôlke

Môj deň v MŠ / režim dňa

 Čo skrýva naša MŠ

 Moji noví kamaráti

Kto sa o nás stará v materskej škole

Cesta do materskej školy /spoznávame okolie a cestičky

Moje obľúbené hračky a predmety v MŠ  /materiál z čoho sú vyrobené

Október

Envihrajko spoznáva „Pani Jeseň“

Prišla jeseň /charakteristické znaky a farby jesene

Počasie na jeseň

Jeseň na poli a v záhrade -Zber ovocia a zeleniny     

Les a jeho tajomstvá/jesenné plody stromov a kríkov

Naši starkí / úcta k starším

Dovidenia vtáčiky

november

Chránime si zdravie s Envihrajkom

Moje telo

Magický svet zmyslov

Moje zúbky

Chránim svoje telo ( spojenie tém kto je čistý... a keď som zdravý....)

Potraviny- čo nám pomáha rásť a chráni  naše zdravie

Čo si oblečiem? /jesenné obdobie/

december

Zimné sviatky s Envihrajkom

Čakanie na Mikuláša - časové vzťahy

Prišla zima

Vianočné dielne

Varíme a pečieme na Vianoce

Čaro Vianoc

Január

Envihrajko spoznáva „Pani Zimu“

Premeny vody- neživá príroda

Zimné športy

Zvieratká v zime v zime

Vtáčiky v zime

V kráľovstve snehu a ľadu

Čarovná ceruzka

Február

Čo sme sa už naučili s Envihrajkom

Fašiangy

Veci okolo nás - z čoho sú

Vidíš ich na oblohe- hviezdy a planéty

Časové vzťahy- týždeň

V obchode

Z dediny – mesta, vedie k nám cesta

Marec

Poznávame veci okolo nás s Envihrajkom

Kniha náš kamarát

Zahrajme si divadielko

Dopravné prostriedky - naši pomocníci

Ľudia a ich práca

Prišla jar - Veľkonočné sviatky

Apríl

Envihrajko spoznáva „Pani Jar“

Poďte kvietky poďte sem

Domáce zvieratá, ich mláďatá a úžitok

Čaro lesa- apríl mesiac lesov

Na  poli na lúke

Od semienka k rastlinke

Život pri vode

Máj

Envihrajko poznáva náš domov a okolitý svet

Deň  matiek- naša rodina

Bezpečie domova

Slovensko moja vlasť

Naša obec a jej ľudové tradície

Zvieratá v ZOO

Svet okolo nás - živočíchy

Jún

Envihrajko spoznáva „Leto“

Deň detí – multikultúra, deti sveta

Leto - letná lúka

Letné hry a športy

Výlet do prírody, letné dobrodružstvá

Aj ja budem prvákom- hráme sa na školu

Dovidenia škôlka