Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dňa 12.12.2019 /štvrtok/ nebude tanečný krúžok.

 

Oznam !!!

Prosíme rodičov, aby dňa 12.12.2019 /štvrtok/ si prevzali svoje deti z MŠ do 16,00 hod. z dôvodu vystúpenia v KD – Vianočná akadémia. Ďakujeme.

 

Pozor oznam !!!

Z dôvodu prerušenia elektrickej energie bude dňa 16.12.2019 /pondelok/ prevádzka MŠ prerušená. 

Ďakujeme.

 

.

Správy

.

Vyhodnotenie zberu papiera


ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Hromadné poistenie detí v MŠ

POISTENIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
Hromadné poistenie detí proti úrazu a strate vecí . Výška poistného je 3,60 eur na dieťa.
Peniaze bude vyberať Mária Lačná.
celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zimné prázdniny v MŠ

poprosíme prečítať celý text celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Krúžok Anglického jazyka- rozdelenie do skupín


ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Školský poplatok za MŠ

Oznam !!!
Upozorňujeme rodičov, ktorých dieťa dovŕši 5 rokov, že úhradu školného (10/7 eur) už neuhrádza na účet !!!!!!
celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zber papiera

Súťaž o najúspešnejšieho separátora v MŠ.            Podmienky súťaže: - PAPIER, NOVINY, ČASOPISY, KNIHY /nie kartón!!/ celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Poďakovanie rodičom

Poďakovanie !!!
Touto cestou sa chce kolektív MŠ poďakovať rodičom, ktorí prispeli knihami a materiálnym vybavením pre deti: papiere na kreslenie, výkresy, plastelíny, kancelársky papier, odliatky na maľovanie pani: Tomišovej, Bárekovej, Galle, Uhnákovej, Dúbikovej, Ašverusovej, Vajdovej, Bakovej

Ďakujeme !!!

celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zbierame použité batérie so Šmudlom

Čo musíme urobiť? celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Odhlasovanie detí zo stravy !!!

Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti zo stravy na tel.číslach 0911/953857 alebo 037/6553056 vedúcej jedálne Monike Civáňovej ďakujeme.
Odhlasovanie detí zo stravy: deň vopred do 14,00 hod. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

!!! Sprísnenie ranného filtra !!!

Sprísnenie ranného filtra !!! celý text

ostatné | 16. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zber papiera

Vážení rodičia opäť sa bude konať zber papiera.
Papier môžte priebežne nosiť.
Ďakujeme celý text

ostatné | 25. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Vyhodnotenie zberu papiera


ostatné | 17. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
Angličtina pre deti: 1

Angličtina pre deti:

malé skupiny 6-10 detí celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Zápisnica k rodičovskému združeniu konanému 20.9. 2018

Dátum: 20.9.2018

Miesto konania: MŠ Lehota

Prítomní:

rodičia podľa prezenčnej listiny
zamestnanci: p. riaditeľka Katarína Bekényiová, Eva Červeňanská , Bc. Lenka Fúsková, Bc. Dominika Gerhátová, Bc. Jana Ballová
starosta obce Lehota p. Milan Chmelár
Program rodičovského združenia: celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Pokyny pre začiatok školského roku pre potreby rodičov v MŠ Lehota

Prevádzka MŠ: od 6:30 do 16:30

Deti preberáme do 8:00 hod-po tomto čase sa vchod do MŠ uzamyká !!!

Nerešpektovanie časového harmonogramu sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku.

Deti preberajú od zákonných zástupcov dieťaťa pedagogickí pracovníci/nie pani upratovačka/.ktorí sú zodpovední za dieťa až do odovzdanie dieťaťa v popoludňajších hodinách. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

UPOZORNENIE !!!

Žiadame rodičov, aby vo vlastnom záujme do MŠ nosili iba zdravé deti.

Keď do MŠ prídu deti nedoliečené (zahlienené, z hustým hnisavým hlienom, kašľom prípadne deti, ktoré v noci vracali, alebo ich preháňalo) v kolektíve sa infikujú ďalšie deti.

Na základe rozhovoru riaditeľky MŠ s epidemiologickým oddelením- hygiena Nitra, ak dieťa maródi viac ako päť dní žiadame priniesť od lekára potvrdenie, že dieťa je schopné ísť do kolektívu.

Ďakujeme za pochopenie riaditeľka MŠ celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor: Správca Webu