Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozhodnutie ministerstva školstva- treba otvoriť !!!

 

Opatrenia ministerstva školstva

Školy a MŠ ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol  na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Žiadosti zákonných zástupcov detí poprosíme doručiť v elektronickej podobe na email: k.bekenyiova1@gamil.com nakoľko oficálny email máme len v počítači v materskej škole.

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

Pri odosielaní  emailov budeme mať evidenciu dátum a čas - čiže je to preukázateľné v prípade osobitých podmienok, ktoré sme si určili pri zápise.

Ďakujeme !

Správy

Zápis detí 7.5.2019  1

Zápis detí do MŠ sa uskutoční: od 30. apríla do 31. mája 2020.

Prosíme prečítať celý oznam !
Žiadosti sa podávajú formou emailu !!! celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Dôležitý oznam pre rodičov z Materskej školy

Vytvorenie facebookovej stránky pre Materskú školu počas zatvorenia MŠ. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Oznam !!!

Opatrenie starostu obce Lehota celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Obecný úrad v Lehota

Obecný úrad v Lehote bude otvorený iba od 8:00 do 11:00 hod.
Ďakujeme celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Vyhodnotenie zberu papiera


ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Hromadné poistenie detí v MŠ

POISTENIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
Hromadné poistenie detí proti úrazu a strate vecí . Výška poistného je 3,60 eur na dieťa.
Peniaze bude vyberať Mária Lačná.
celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Krúžok Anglického jazyka- rozdelenie do skupín


ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Školský poplatok za MŠ

Oznam !!!
Upozorňujeme rodičov, ktorých dieťa dovŕši 5 rokov, že úhradu školného (10/7 eur) už neuhrádza na účet !!!!!!
celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zber papiera

Súťaž o najúspešnejšieho separátora v MŠ.            Podmienky súťaže: - PAPIER, NOVINY, ČASOPISY, KNIHY /nie kartón!!/ celý text

ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Poďakovanie rodičom

Poďakovanie !!!
Touto cestou sa chce kolektív MŠ poďakovať rodičom, ktorí prispeli knihami a materiálnym vybavením pre deti: papiere na kreslenie, výkresy, plastelíny, kancelársky papier, odliatky na maľovanie pani: Tomišovej, Bárekovej, Galle, Uhnákovej, Dúbikovej, Ašverusovej, Vajdovej, Bakovej

Ďakujeme !!!

celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zbierame použité batérie so Šmudlom

Čo musíme urobiť? celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Odhlasovanie detí zo stravy !!!

Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti zo stravy na tel.číslach 0911/953857 alebo 037/6553056 vedúcej jedálne Monike Civáňovej ďakujeme.
Odhlasovanie detí zo stravy: deň vopred do 14,00 hod. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

!!! Sprísnenie ranného filtra !!!

Sprísnenie ranného filtra !!! celý text

ostatné | 16. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Vyhodnotenie zberu papiera


ostatné | 17. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
Angličtina pre deti: 1

Angličtina pre deti:

malé skupiny 6-10 detí celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Zápisnica k rodičovskému združeniu konanému 20.9. 2018

Dátum: 20.9.2018

Miesto konania: MŠ Lehota

Prítomní:

rodičia podľa prezenčnej listiny
zamestnanci: p. riaditeľka Katarína Bekényiová, Eva Červeňanská , Bc. Lenka Fúsková, Bc. Dominika Gerhátová, Bc. Jana Ballová
starosta obce Lehota p. Milan Chmelár
Program rodičovského združenia: celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Pokyny pre začiatok školského roku pre potreby rodičov v MŠ Lehota

Prevádzka MŠ: od 6:30 do 16:30

Deti preberáme do 8:00 hod-po tomto čase sa vchod do MŠ uzamyká !!!

Nerešpektovanie časového harmonogramu sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku.

Deti preberajú od zákonných zástupcov dieťaťa pedagogickí pracovníci/nie pani upratovačka/.ktorí sú zodpovední za dieťa až do odovzdanie dieťaťa v popoludňajších hodinách. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

UPOZORNENIE !!!

Žiadame rodičov, aby vo vlastnom záujme do MŠ nosili iba zdravé deti.

Keď do MŠ prídu deti nedoliečené (zahlienené, z hustým hnisavým hlienom, kašľom prípadne deti, ktoré v noci vracali, alebo ich preháňalo) v kolektíve sa infikujú ďalšie deti.

Na základe rozhovoru riaditeľky MŠ s epidemiologickým oddelením- hygiena Nitra, ak dieťa maródi viac ako päť dní žiadame priniesť od lekára potvrdenie, že dieťa je schopné ísť do kolektívu.

Ďakujeme za pochopenie riaditeľka MŠ celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor: Správca Webu