Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Projekt: ,,Dajme spolu gól,,

Vážení rodičia oznamujeme Vám možnosť registrácie vášho dieťaťa do projektu ,,Dajme spolu gól,,

PODMIENKY PROJEKTU:  deti predškolského veku

 • Registrácia dieťaťa, poskytnutie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby/ zákonného zástupcu dieťaťa s účasťou dieťaťa na projekte
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, emailová adresa rodiča.

POVINNOSŤ TRÉNERA: pán Psota

 • Preberá zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pohybovej aktivity – FUTBAL
 • Informuje zákonných zástupcov o prípadnom úraze dieťaťa, zabezpečí prebratie dieťaťa z krúžku
 • Eviduje účasť dieťaťa na tréningoch
 • Eviduje audiovizuálne záznamy dieťaťa zachytených počas aktivity projektu DAJME SPOLU GÓL za účelom marketingového zviditeľnenia športových aktivít.
 • Poskytovateľ projektu garantuje dôverné zachovanie údajov iba za účelom evidencie a spracovania dokumentácie v súvislosti s realizáciou projektu.
 • Starostlivosť o športové potreby a dresy detí

POVINNOSŤ RODIČA:

 • Súhlas s registráciou
 • Prebratie dieťaťa z krúžku v čase určenom trénerom
 • Zabezpečenie vhodnej (halovej) obuvi v jesennom období: október – november a apríl – máj
 • Zabezpečiť pitný režim, vhodný odev vzhľadom k poveternostným podmienkam v čase tréningu a presunu na tréning

TERMÍN REALIZÁCIE:

 • 3x do mesiaca v čase od 15:00 – 16:00 hod. v priestoroch OŠK, náhradný priestor KD Lehota

SLUŽBUKONAJÚCA UČITEĽKA:

 • Zabezpečí presun dieťaťa z MŠ do OŠK
 • Pomoc pri registrácii dieťaťa do projektu
 • Informácie v súvislosti s organizačným zabezpečením tréningových aktivít  

 

Správy

-

Súťaž pre MŠ - Dobrotkovo

Milí rodičia, porosíme Vás o zapojenie do súťaže Hyza, kde Vy aj naša MŠ môže vyhrať zaujímavé ceny. Na zapojenie sa do hlasovania v súťaži je potrebné zakúpiť si ktorýkoľvek z produktov značky HYZA, ktorý je označený súťažnou etiketou (pokladničný blok z nákupu si starostlivo uschovajte, budete ho celý text

ostatné | 5. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lehota č. 03/2021

O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lehota celý text

ostatné | 30. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
Manuál pre rodičov na školský rok 2021-2022 1

Manuál pre rodičov na školský rok 2021-2022

Tlačivo o vyhlásení o bezpríznakovosti v ozname celý text

ostatné | 27. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
-

Príručku pre rodičov predškoláka.

Dá sa využiť v materskej škole, sú v nej aj priamo pracovné zošity na konci. celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
-

Vystúpenie : Deň matiek

Krásny deň matiek Vám želajú maličkári celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
.

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

Aj tento rok nám môžete venovať 2% z Vašich daní a tým pomôcť zveľadiť našu škôlku pre deti. celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Krúžky v MŠ


ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
.

PROJEKT- ROZHÝB SVOJE TELO

Športový deň pre naše deti v MŠ
Plagát v ozname celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
 Krúžok- Anglický jazyk 1

Krúžok- Anglický jazyk

rozdelenie do skupín celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
A je to tu sľúbené videjko našich škôlkárov a pani učiteliek 1

A je to tu sľúbené videjko našich škôlkárov a pani učiteliek

link na video celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
.

Poďakovanie rodičom

Poďakovanie !!!
Touto cestou sa chce kolektív MŠ poďakovať rodičom, ktorí prispeli knihami a materiálnym vybavením pre deti: papiere na kreslenie, výkresy, plastelíny, kancelársky papier, odliatky na maľovanie pani: Tomišovej, Bárekovej, Galle, Uhnákovej, Dúbikovej, Ašverusovej, Vajdovej, Bakovej

Ďakujeme !!!

celý text

ostatné | 15. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Odhlasovanie detí zo stravy !!!

Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti zo stravy na tel.číslach 0911/953857 alebo 037/6553056 vedúcej jedálne Monike Civáňovej ďakujeme.
Odhlasovanie detí zo stravy: deň vopred do 14,00 hod. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správca Webu