Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznam !!!

Vo štvrtok 19.09.2019 od 11,30 hod. do 16,30 hod. sa uskutočnia v priestoroch MŠ voľby člena rady školy zastupujúcich rodičov žiakov za 2. triedu. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním všetkých zákonných zástupcov žiakov. Voľby sú povinné pre všetkých zakonných zástupcov žiakov. Prosíme, aby ste sa týchto volieb zúčastnili.

OZNAM !!!

Termín odovzdávania prihlášok na anglický jazyk je do 13.09.2019.

Pani lektorka hromadne objednáva učebnice pre plynulý chod vyučovania.

Kto nemá ešte prihlášku môže si vypýtať u pani učiteliek na triedach.

OZNAM !!!

Tanečný krúžok začína 19.09.2019 (štvrtok)

Od 12,00 - do 12,45 hod.

 

Oznam !!!

 

Školský príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ treba uhradiť každý mesiac do 10. v danom mesiaci

na číslo účtu: SK88 5600 0000 0008 0093 7010

Do poznámky pre príjemcu uvádzať meno a priezvisko dieťaťa pre platbu školského príspevku.

(dieťa 1 rok pred vstupom do ZŠ tento príspevok neuhrádza)

celodenný pobyt: 10eur

poldenný pobyt: 7eur

 

Prosíme zakonných zástupcov detí preštudovať školský a prevádzkový poriadok : termín do konca septembra !!!

Svojím podpisom potvrdíte(u triednych učiteľov), že ste boli oboznámení

 

 

Správy

.

Vyhodnotenie zberu papiera

Zber papiera bude trvať do konca mája !!! celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zbierame použité batérie so Šmudlom

Čo musíme urobiť? celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Odhlasovanie detí zo stravy !!!

Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti zo stravy na tel.číslach 0911/953857 alebo 037/6553056 vedúcej jedálne Monike Civáňovej ďakujeme.
Odhlasovanie detí zo stravy: deň vopred do 14,00 hod. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

!!! Sprísnenie ranného filtra !!!

Sprísnenie ranného filtra !!! celý text

ostatné | 16. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Zber papiera

Vážení rodičia opäť sa bude konať zber papiera.
Papier môžte priebežne nosiť.
Ďakujeme celý text

ostatné | 25. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
.

Vyhodnotenie zberu papiera


ostatné | 17. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Anglický jazyk

Rozdelenie detí do skupín
1. skupina : 13,30 hod. - 14,15 hod.
2. skupina : 14,30 hod. - 15,15 hod. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Angličtina pre deti: 1

Angličtina pre deti:

malé skupiny 6-10 detí celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Zápisnica k rodičovskému združeniu konanému 20.9. 2018

Dátum: 20.9.2018

Miesto konania: MŠ Lehota

Prítomní:

rodičia podľa prezenčnej listiny
zamestnanci: p. riaditeľka Katarína Bekényiová, Eva Červeňanská , Bc. Lenka Fúsková, Bc. Dominika Gerhátová, Bc. Jana Ballová
starosta obce Lehota p. Milan Chmelár
Program rodičovského združenia: celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Pokyny pre začiatok školského roku pre potreby rodičov v MŠ Lehota

Prevádzka MŠ: od 6:30 do 16:30

Deti preberáme do 8:00 hod-po tomto čase sa vchod do MŠ uzamyká !!!

Nerešpektovanie časového harmonogramu sa kvalifikuje ako porušenie školského poriadku.

Deti preberajú od zákonných zástupcov dieťaťa pedagogickí pracovníci/nie pani upratovačka/.ktorí sú zodpovední za dieťa až do odovzdanie dieťaťa v popoludňajších hodinách. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

UPOZORNENIE !!!

Žiadame rodičov, aby vo vlastnom záujme do MŠ nosili iba zdravé deti.

Keď do MŠ prídu deti nedoliečené (zahlienené, z hustým hnisavým hlienom, kašľom prípadne deti, ktoré v noci vracali, alebo ich preháňalo) v kolektíve sa infikujú ďalšie deti.

Na základe rozhovoru riaditeľky MŠ s epidemiologickým oddelením- hygiena Nitra, ak dieťa maródi viac ako päť dní žiadame priniesť od lekára potvrdenie, že dieťa je schopné ísť do kolektívu.

Ďakujeme za pochopenie riaditeľka MŠ celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor: Správca Webu