Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stravovanie

Oznam 

V nadväznosti na medializované informácie o zrušení dotácií na stravu pre všetky deti, by sme Vás radi usmernili k ďalšiemu postupu od 01.01.2021 pri poskytovaní dotácií na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov, že legislatívny proces pripravovaného návrhu novely zákona o dotáciách bol pozastavený a pri poskytovaní dotácií na stravu zatiaľ nedochádza k žiadnej zmene, t.j. od 01.01.2021 budú naďalej na poskytnutie dotácie na stravu oprávnené všetky deti pri splnení podmienok stanovených zákonom.