Navigácia

Výber jazyka

Obsah

jed lístok škôlka od 27.11.2023 (199.17 kB) (199.24 kB)

Stravovanie:

Číslo účtu na zaplatenie stravy: SK92 5600 0000 0008 0093 8005

Variabilný symbol : nemusíte vypĺňať nakoľko sa každý mesiac mení

Poznámka pre príjemcu: treba napísať meno a priezvisko dieťaťa

telefónny kontakt: 0911/953857