Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

Číslo účtu na zaplatenie stravy: SK92 5600 0000 0008 0093 8005

Variabilný symbol : nemusíte vypĺňať nakoľko sa každý mesiac mení

Poznámka pre príjemcu: treba napísať meno a priezvisko dieťaťa

 

 

V nadväznosti na medializované informácie o zrušení dotácií na stravu pre všetky deti, by sme Vás radi usmernili k ďalšiemu postupu od 01.01.2021 pri poskytovaní dotácií na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov, že legislatívny proces pripravovaného návrhu novely zákona o dotáciách bol pozastavený a pri poskytovaní dotácií na stravu zatiaľ nedochádza k žiadnej zmene, t.j. od 01.01.2021 budú naďalej na poskytnutie dotácie na stravu oprávnené všetky deti pri splnení podmienok stanovených zákonom.

 

 

jed listok školka od 10.1.2022.pdf (371.87 kB) (371.17 kB)

  •